събота, 2 ноември 2019 г.

Salve Regina (Йовков и Евангелие на Лястовицата)

"Повече си почитана, отколкото херувимите, по-славна си и от серафимите, затова тебе, истинската Богородица, ние величаем" (из Херувикото)
следва от "Сърните на Богородица"

Ние обичаме да четем Йордан Йовков. Обичаме "Другоселец" и "Серафим". Те добре импонират на религиозното ни християнско съзнание с "въпроса за Другия", който в страданието си може да се оприличи на Христос, а в себеотречението си на ангел.

Ами Йовков Езичника?

В "По жицата" Йовков Християнинът и Езичникът Йовков се срещат и най-интересното е, че в тая среща няма конфликт, ами едно взаимно допълване и проникване. Както и в "Кошута", тая прослава и апология на Богородица, заедно с Дойна (бялата и млечната) стои и Димна - мътната, юдата-самодива, защото Димна е име на юда.

* * *

Нонка от "По жицата" е болна от змейова болест. Почти 20-годишна, тя е вече стара мома (според стандартите на онова време), от никого непоискана. Поискал я е само Змеят, явил се в полусън върху гърдите й като змия. Явил се е именно "по жътва", което значи, че Нонка я иска всъщност земята, пръстта, затова и Йовков си играе с думите - змията легнала на гръдта й е ту "змия", ту "зъмя".

Нонка обаче е единствено чедо на майка си и на баща си, затова те, оставили селото си, са я натоварили на каруца и търсят спасението й, пътувайки от родния Делиорман за село Маджилари, за да види Нонка нещо невиждано - "бяла лястовица" и така да оздравее (и оживее). 

А "маджилари" значи "пророк". И пътьом намират "пророк". Пророкът се казва Петър Моканина. Петър от гръцки значи камък, а мокан на славянски значи пак същото. Петър, според Евангелието, е Апостолът-Камък, върху който Христос е основал Църквата си.

Когато Каменният Петър от селото на пророците Маджилари вижда Нонка и разбира какво се е случило, решава да лъжепророкува, защото не намира друг начин да помогне. Казва й, че непременно ще види "бялата лястовица" и ще оздравее.

Лъжливият пророк впрочем и в Библията го има. Той е онзи "пророк", който е описан в книгата на Захарий. Пророкувал лъжовно за пари, а сетне бил презрян и отхвърлен от поръчителите си. Заплатата му била "една нива". Тоя "пророк" обаче в Евангелието на Матея сам се превръща в "пророчество" - той е и Иуда Искариотски, предал Христа за пари на стойността на една нива, той е и Самият Христос, продаден "за нива". 

* * *

Петър, пророкът от Маджилари, не може да помогне на умиращата Нонка, затова я изпраща да търси несъществуващата бяла лястовица, за да провиди тя това, което той, пророкът, не е виждал никога...

* * *

Белите пилета във "Веда Словенах" обитават Магическата Гора. Те са във властта на Белия Змей. Курбан трябва да бъдат за празника на Млада Бога - Коледа, който в нощта на ежегодното и явяване язди кон-лястовица. Те трябвало да се хващат от юнаците не с примка, нито чрез стрели, ами живи-живенички с ръце. За да се омаят белите пилета, тъй че, да могат да бъдат хващани с ръце, Белият Змей трябвало да засвири с кавала си, след като го придума към това сетра му Юда Самуила.

Белите пилета кръжат и около долмена - могилата сред полето, където слязлата от Планината Злата Майка ражда Млада Бога Коледа, затова и Моканинът отпраща Нонка и родителите й "по хоризонталата", по жицата, та дано поне него (Млада Бога) да биха намерили.

* * *

Що ви разправям всичко това ли??... Щото, мили мои, няма нищо сигурно. Църквата уж предлага сигурност. Обаче тя е илюзорна. Човещината в тоя свят се крепи на такива като Моканина Петър - лъжепророкът от Маджилари... А ако Църквата е църква, тя би трябвало само да подкрепя и съпътства, пък ако диктува и променя, тя вече не е Христова Църква, а е Вавилонска Курва и Антихрист.