събота, 14 март 2015 г.

Богословие на образа


глава I-ва от Дипломната работа на сист. Адриана Любенова, катедра по теология при философо-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски"

  
      Определението на думата богословие дадено в тълковния речник е безкрайно лаконично и неточно “Учение за догматите на дадена религия, теология”[1]. Нa практика богословието е много повече от горепосочените неща.