неделя, 11 октомври 2015 г.

Шестият Вселенски Събор и Иконопочитанието


автор X.

Христологията и в частност учението за две същности (усии) – Божествена и Човешка  в Една Личност – Ипостас, у Иисус Христос, при това по отношение на Триадологията – догматът за Един Бог в Троица (Три Ипостаси, лица), по един или друг начин е предмет на обсъждане и на VII-те Велики Събора. Според големия православен богослов от XX-ти в. Леонид Успенски иконоборческата криза, която намира решението си на VII-ия Вселенски Събор, е тясно свързана със споменатия Христологически догмат. Иконоборците са в същината си монофизити, чието учение за една-единствена (моно) Божествена природа (физис) у Христос, която е погълнала, унищожила, човечеството Му, е осъдено на V-ия Вселенски събор. Те се опитвали да получат реванш, задето разбирането на предшествениците им в ереста е било отхвърлено, чрез оспорването на светостта на иконите – застъпвали първо идеята, че човечеството у Христа не е потребно да се изобразява и подчертава, както и че изобразимостта на Божествеността е невъзможна, даже богохулна[1]. Доколко този възглед се корени в елинската платоническа представа за тялото като затвор за душата и съответното пренебрежение, дори омраза към телесността, доколко на ортодоксалния иудейски възглед за абсолютната трансцедентност на Бога е предмет на друг размисъл.