събота, 24 януари 2015 г.

Инструментариумът на религията и тялото на вярата


автор Светльо Ангелов

Веднага след като прочитаме емблематичното и предизвикало множество спорове пророчество в VII-та гла на кн. на прор. Исая, за "девицата (или по-точно млада жена), която ще зачене и роди син, за да го нарекат Емануил", в VIII-та глава от книгата с пророчествата на св. прор. Исая ние се сблъскваме с една постъпка на пророка, която ни хвърля, меко казано, в недоумение...

вторник, 20 януари 2015 г.

Проповедникът св. Климент Охридски


автор X.

В  своето „Слово за Светата Троица, за Сътворението на света и за Страшния съд” светият Охридски Архиепископ Климент се показва не просто като книжовник и просветител на славянските племена, който от немай къде се е занимавал с проповедническа християнска дейност, като какъвто се стараеше до немного отдавна да ни го представя атеистичната историческа наука, а като пламенен и заедно с това мъдър и изкусен духовен наставник и проповедник на българските славяни в Македония.

събота, 10 януари 2015 г.

Как тленното ще се облече в нетление


автор Светльо Ангелов
в отговор питането на Е. за Времето и Вечността

Питаш ме за отношението между време и Вечност в богословска перспектива и въпросът ти вероятно е провокиран от записа на една моя беседа ТУК (Време, Празник, Вечност), питаш мен, защото там, по вашия край, явно няма кой да ти го обясни... 

Ако те не могат да обяснят нещо толкова основно от философията на богословието на една твърде добре образована и успешна в труда си в своята област жена, която владее азбуката в тази тематика, как ще обяснят на орачите и копачите, на лозарите и овчарите как се живее и за какво да се мре, за което им се и плаща дори? Не са в състояние да разяснят и йота от въпрос, по който пет години ужким са учили, а какво да кажем за способността им да разсъждават по тези въпроси, които не са и помирисвали...